Privacyverklaring

B2B Power, met maatschappelijke zetel te Steenweg 158, 9810 Eke en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0647.532.507 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. B2B Power kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B2B Power, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid neem gerust contact met ons op.

Toepassing

Bovenstaande privacy verklaring geldt voor al onze klanten (huidige, toekomstige en voormalige) alsook voor de bezoekers van onze website.

Verwerking van gegevens

B2B Power verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie alsook het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Verstrekking van gegevens aan derden

B2B Power geeft, noch verkoopt gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening. Dit in het kader van leveringen voor goederen. Hier betreft het louter een leveringsadres en geen persoonlijke contactgegevens.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen: • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
• Voor welke doeleinden wij die verwerken;
• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
• Welke rechten u heeft.

Klachten

Als klant beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).